fbpx

Angis Hradec Králové

9. října 2020 • Nové Adalbertinum

15 bodů

pro lékárníky

6 kreditů

pro prakt. lékaře

Kapacita

150

Uzávěrka

25. 9. 2020

Banka: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 254039706/0300 
Variabilní symbol: datum narození ve formátu: DDMMRRRR
Specifický symbol: 42020

Cena za konferenci: 400 Kč

Odborná úroveň programu pro farmaceutické asistenty je garantována Českou asociací sester.

Program konference

 

07.00–08.00 Registrace účastníků
08.00 Zahájení prvního dne odborné konference

08.00–09.40 Odborné přednášky
Co říká, když mlčí?  |  Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.
Systémová enzymoterapie a její možnosti léčebného využití v medicíně  |  MUDr. Aleš Kočár
Ošetření akutních a chronických ran  |  MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.


9.55–10.35 Přestávka – coffeebrak


10.35–12.20 Odborné přednášky
Pro dítě úleva od atopie, pro maminku krásná pleť  |  Urogenitální infekce  |  MUDr. Jiří Emmer
Očkování v našem životě aneb mýty a fakta v medicíně  |  Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
Refluxní choroba jícnu a možnosti její léčby  |  doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.


12.30–14.00 Oběd účastníků konference


14.00–15.20 Odborné přednášky

Využití zinku v praxi lékárníka a praktického lékaře  |  MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, PhD.
Zinek a jeho úloha v zánětlivém procesu  |  MUDr. Tomáš Nečas
Silymarin v rukou lékárníka  |  PharmDr. Marek Lžičař
Řízená diskuse – Dr. Nováková & Dr. Nečas
Rozdílné nároky na vstřebávání vitamínů a minerálů v různých fázích lidského života
PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D.


15.30–16.15 Přestávka – coffeebreak


16.15–17.35 Odborné přednášky

Syndrom suchého oka a nové možnosti terapie s umělými slzami  |  MUDr. Pavel Němec
NOACs v praxi – otázky a odpovědi  |  doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.

17.40–17.50 – Předpokládané zakončení odborné konference, výdej certifikátů

 


Pořadatel konference si vyhrazuje právo na případné změny
v předběžném programu akce.

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků.
Věříme, že budete spokojeni a rádi se zapojíte do diskuze.

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

Ošetření akutních a chronických ran

Léčba akutních a chronických ran má svá vlastní pravidla, ale i společné postupy. Lokální léčba je díky množství materiálů pro vlhké hojení natolik kreativní, že nabízí tzv. ušití léčby přímo na míru každému pacientovi. Klíčová je v tomto procesu role farmaceutů i lékařů a hlavně dobrá compliance pacienta a rodiny.

Nehojící se rány jsou a budou čím dál aktuálnější problém. V populaci přibývá diabetiků i pacientů ve vyšším věku a s tím souvisí fakt, že mezi nejčastější typy ran patří nehojící se rány žilní a tepenné etiologie, rány diabetické a dekubity.

MUDr. Zdeňka Nováková, PhD.

Zinek v léčbě respiračních a kožních onemocnění

Zinek je spolu se železem nejdůležitějším esenciálním mikroelementem pro lidský organismus. Podílí se na funkci všech složek imunitního systému, je součástí 300 enzymů a 1000 transkripčních faktorů. Má nezastupitelnou úlohu v homeostatické regulaci zánětlivé odpovědi a zabraňuje rozvoji poškozujícího zánětu. Optimalizuje střevní a kožní mikrobiotu.

Deficit zinku být způsoben buď zvýšeným výdejem, nebo sníženým příjmem. Nadměrný výdej provází fyzickou a psychickou námahu (chronický stres), stavy po operacích, dlouhotrvající průjmy, alkoholismus, nádorová onemocnění, těhotenství, kojení. Nedostatečným příjmem trpí pacienti s malnutricí, malabsorbcí, maldigescí, akutními nebo chronickými infekcemi, senioři, vegetariáni nebo pacienti s jinak nevyváženou stravou. Nedostatkem zinku trpí také pacienti s metabolickým syndromem a s obezitou.

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Refluxní choroba jícnu a možnosti její léčby

Refluxní choroba jícnu je jednou z nejčastějších diagnóz v ordinaci gastroenterologa. Vedle typického projevu – pálení žáhy – se onemocnění může projevovat i bolestmi na hrudi, respiračními obtížemi, nebo problémy v oblasti otorinolaryngologické. Je dobře známo, že riziko onemocnění lineárně stoupá s váhou pacienta a obezita patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům patologického refluxu. Redukce váhy, spolu s antisekreční léčbou i proto patří k základním terapeutickým opatřením. Ale pozor, ne vždy je reflux kyselý a ne vždy zaberou inhibitory protonové pumpy…

PharmDr. Veronika Kunešová

Rozdílné nároky na vstřebávání vitamínů a minerálů v různých fázích lidského života

Správné fungování biologických a biochemických procesů lidského těla odráží korelaci vnějších vlivů s vnitřními faktory a obráceně. Charakter vnějších podmínek ovlivníme v daném okamžiku jen stěží, takže je nezbytné optimalizovat životní styl zejména fyzickou aktivitu a stravovací návyky s respektováním skutečných potřeb lidského těla.

Různá období v životě každého člověka jsou charakterizována odlišnou potřebou určitých vitamínů a minerálů, které je potřeba užívat nejen ve správném množství, ale zejména v případě multikomponentních doplňků stravy i ve správném složení.

doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Co říká, když mlčí ?

Přednáška se zabývá problematikou tabu v komunikaci klienta a lékárníka. Věnuje se otázkám rozdílnosti nekomunikace ženy a muže s cílem objasnit účinnou strategii komunikace za tarou. V závěru se soustředí na stárnoucího muže, pro kterého je mnohdy náročné komunikovat zdravotní a intimní problémy. Navrhuje aktivní a vstřícný komunikační plán vedoucí ke spokojenosti všech zúčastněných.

MUDr. Jiří Emmer

Pro dítě úleva od atopie, pro maminku krásná pleť

Na kůži atopického dítěte i jeho (zdravé) maminky útočí spousta vnějších i vnitřních faktorů. Ty vnější ovlivňujeme odedávna mnoha způsoby – pobyt u moře, spousta mazání a krémů, atd. Sféra vnitřních faktorů (střevní sliznice a mikrobiom) a jejich účinné ovlivnění se vrací jako zajímavé téma spolu s novými poznatky.

Prim. MUDr. Pavel Němec

Syndrom suchého oka a nové možnosti terapie s umělými slzami

Syndrom suchého oka (někdy nazývaný keratokonjunktivitis sicca nebo keratitis sicca), je multifaktoriální onemocnění, při němž změny slzného filmu a okulárního povrchu způsobují pocit diskomfortu, slzení, poruchy vizu a nestabilitu slzného filmu. Stav může rezultovat v chronické poškození povrchu oka. V zásadě dochází buď ke snížení tvorby jednotlivých složek slzného filmu, nebo jejich nepoměrnému zastoupení. Důsledkem bývá rychlé odpařování a nestabilita slzného filmu. Diagnóza „suché oko“ je velmi široký pojem, zahrnující jak kvantitativní, tak kvalitativní poruchy slzného filmu a povrchu oka.

Soutěžili jste s námi? Mrkněte, jestli jste vyhráli a super ceny čekají právě na vás. Gratulujeme všem výhercům.
VIP Voucher v hodnotě 400 Kč žádejte u reprezentantů firem: Alfasigma, Green-Swan Pharmaceuticals, Hartmann, Medochemie, Onapharm, Synlab.