fbpx

Angis online 5.2021

14.-15. května 2021

Body a kredity

 

Česká republika:

Body pro lékárníky a kredity pro praktické lékaře budou upřesněny po schválení ČLnK a ČLK.

Slovenská republika:

Farmaceutický laborant a ostatní obory u SKMTP získají 6 kreditů, akce je registrovaná pod číslem 075/2021 u SKMTP.
Kredity budou upřesněny po schválení SLeK.

 

Při včasné registraci do 9.5. je cena konference 400 Kč / 15 €

od 10.5. je cena  500 Kč / 20 €.

Registrace

Registrace na Angis online konferenci bude spuštěna od 19. 4. 2021.

Konference bude ze záznamu ke shlédnutí až do 28.5.2021 (pro ČR akreditovaná celou bodu, pro SK pouze 14.-15.5.)

Program konference

 

PÁTEK 14. 5. 2021, od 16:00

Venofarmaka ve světle nových doporučení – MUDr. Tomáš Hauer
Draslík dobrý sluha, ale zlý pán – prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
Pokusy lékařů na sobě pro pokrok medicíny – prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Substituce mikronutrienty v těhotenství – MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
Prevence kolorektálního karcinomu – příprava ke koloskopickému vyšetření – prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Dobrá zpráva pro ženy s vaginálními potížemi – MUDr. Jiří Emmer

SOBOTA 15. 5. 2021, od 13:00

Nepřímá laboratorní diagnostika onemocnění Covid-19 – Mgr. Oldřich Šipka
Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému – PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
Magnézium v ordinaci praktického lékaře – MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.
Magnézium v ženském lékařství – MUDr. Oldřich Šottner
Sympozim – MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D. a MUDr. Oldřich Šottner
Bakteriální kožní infekce – doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA.
Zápal ďasien vás môže stáť zub, no predchádzať mu je jednoduché – MUDr. Pavol Andel
Homeopatická podpora při bolestech zad – MUDr.et MUDr. Ilona Ludvíková
Dermatologické okénko II – dermatózy těla, zajímavé kazuistiky – MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků.
Věříme, že budete spokojeni.

Prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc.

Pokusy lékařů na sobě pro pokrok medicíny

Rozvoj medicíny je bez pokusů na živých organismech nemyslitelný. Během vývoje medicíny byla používána různá experimentální zvířata. Zajímavé ale je, že sami lékaři prováděli pokusy sami na sobě, aby prokázali pravdivost své teorie, a to často i s nasazením vlastního života.

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

Dermatologické okénko II - dermatózy těla, zajímavé kazuistiky

Druhé dermatologické okénko je zaměřené na u dětí nejčastěji se vyskytující dermatózu – atopický ekzém. Kromě toho jsem z rozsáhlého a pestrého spektra dermatóz vybrala diagnózy, vyskytující se převážně na trupu, u kterých může docházet k záměně a diferenciálně diagnostickým rozpakům a záměnám.  V závěru uvádím zajímavé a atypické kazuistiky ze své praxe a vracím se k základům lokální léčby.

MUDr. Pavol Andel

Zápal ďasien vás môže stáť zub, no predchádzať mu je jednoduché

Cieľom prednášky je poskytnúť komplexný pohľad na problematiku zápalu ďasien. Prednáška vysvetlí, ako zápal vzniká, čo ho spôsobuje a ako môžeme týmto príčinám vzniku zápalu ďasien predísť správnou starostlivosťou o ústnu dutinu. Vysvetlené budú tiež možné následky neliečeného zápalu ďasien a jeho potenciálne vyvinutie sa do vyššej formy ochorenia, následkom ktorej už môže byť aj úplná strata zuba. V neposlednom rade prednáška poskytne zrozumiteľný návod, ako postupovať pri liečbe zápalu ďasien pomocou kombinácie mechanických pomôcok a vhodne zvolených antibakteriálnych protizápalových prípravkov.

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Draslík dobrý sluha, ale zlý pán

Iont draselný (K+) je hlavní intracelulární kation. V přednášce používám namísto iontové formy K++ názvu prvku kalium , česky draslík. V těle je obsaženo asi 3 500 mmol draslíku , přitom z 98 % v intracelulárních tekutinách (ICT) a jen 2 % v extracelulárních tekutinách (ECT). Intracelulárně je draslík nezbytný ke tvorbě i rozpadu  adenosintrifosfátu (ATP), čímž souvisí s energetikou – při anabolismu stoupá K+ v buňkách, při katabolismu je opouští …

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Magnézium v ordinaci praktického lékaře

Hořčík (magnézium)  je jedním z nepostradatelných, životně důležitých  minerálů pro lidský organismus, který se podílí na základních metabolických procesech všech jeho buněk. Spolu s kaliem je druhým nejdůležitějším intracelulárním iontem. Nedostatek hořčíku bývá velmi často následkem nejrůznějších onemocnění – např. chronických zánětů střev, ledvinných onemocnění, chorob jater a slinivky, malnutrice, alkoholismu, onkologických diagnóz léčených cytostatiky.

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

Substituce mikronutrienty v těhotenství

Nutrice v těhotenství je ovlivnitelný faktor s významným efektem na průběh těhotenství a jeho komplikace. Posouzení stravovacích návyků, dostupnost makronutrientů a mikronutrientů u těhotné ženy je součástí standardní prenatální péče. Doporučení změny stravovacích návyků, úprava energetického příjmu a individualizovaná substituce mikronutirentů na základě posouzení jejich možného nedostatku představuje specifický nástroj prevence některých těhotenských komplikací. Zatímco substituce kyselinou listovou je doporučena všeobecně, substituce dalšími nutrienty by měla být individualizována. Těhotné a kojící ženy bez klinických projevů deficitu potřebují pouze ty mikronutrienty u kterých se vyskytuje jejich zvýšená potřeba.

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Prevence kolorektálního karcinomu – příprava ke koloskopickému vyšetření

Příprava tlustého střeva před koloskopií má zásadní vliv na kvalitní provedení vyšetření a významně ovlivňuje detekci časných kolorektálních neoplázií. I když se v ČR provede během jednoho roku téměř 300.000 koloskopických vyšetření, je u 25% pacientů  příprava střeva nedostačující. Cílem přednášky je shrnout základní doporučení pro přípravu střeva před koloskopickým vyšetřením, které bylo  vytvořené Evropskou společností pro digestivní endoskopii (ESGE) a ukázat výhody nového kombinovaného přípravku Clensia.

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních resp. infekcí

Respirační infekce se řadí mezi nejčastější a nejrozšířenější infekce, většina z nich je virové etiologie a je u nich možné využít samoléčbu. Výběr symptomatické terapie závisí na převaze převažujících příznaků a typu pacienta. Mimo symptomatickou léčbu lze doporučit přípravky modulující imunitu.

Významnou roli v imunitním systému hraje zinek (Zn). Zn je po železe druhým nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle a základní složkou struktury a funkce bílkovin. Zinek představuje esenciální mikroelement s pluripotentními biologickými účinky. Zn má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. Podílí se na integritě epiteliálních bariér, ovlivňuje proliferaci, diferenciaci a maturaci leukocytů a lymfocytů, stimuluje tvorbu interferonu α a příznivě moduluje zánětlivou odpověď. Zinek má významný efekt na virové infekce prostřednictvím modulace vstupu virových částic a ovlivněním jejich fúze, replikace a translace.  Vyrovnaná plazmatická hladina zinku příznivě ovlivňuje imunitní odpověď a jedinci se sníženou hladinou zinku jsou náchylnější k respiračním onemocněním. Je prokázáno, že zahájení terapeutické suplementace zinku ve vyšších dávkách (dávka ≥ 75 mg elementárního zinku/den) již v průběhu prvních příznaků infekce (do 24 hod.), zkracuje a ovlivňuje tíži symptomů u nachlazení. Dostupný registrovaný vlně prodejný léčivý přípravek obsahující zinek je indikován na ovlivnění imunitní funkce při zvýšené náchylnosti k infekcím a při nachlazení.  

MUDr. Jiří Emmer

Dobrá zpráva pro ženy s vaginálními potížemi

Vaginální potíže (svědění, pálení, výtok), které je správné označovat vaginální dyskomfort, jsou velmi časté a velmi obtěžující – obzvlášť v rekurentní (chronické) podobě. Řada žen je mylně pokládá za mykózu, řada lékárenských asistentů na ně chybně doporučí volně prodejné antimykotikum a řada gynekologů chybně opakovaně nasadí bez kompletní diagnostiky širokospektrá antibiotika/antimykotika. Jak dál?

MUDr. Oldřich Šottner

Magnézium v ženském lékařství

Hořčík je esenciální prvek, jehož deficit byl popsán již v polovině 20. století. Jedná se o převážně intracelulární kationt, který je nezbytnou součástí více než 300 enzymů, které se účastní takřka všech metabolických drah, jakož i signalizační role a energetického metabolismu. Magnézium patří v současné euroatlantické populaci mezi nevíce nedostatkové prvky, což je dáno složením stravy a životním stylem. Nedostatek hořčíku je však obtížné laboratorně kvantifikovat, neboť jeho hladina v plazmě je přísně regulována, a tudíž nic nevypovídá o jeho dostatku či nedostatku v organismu.

Hořčík – mimo jiné – významně souvisí i s oblastí ženského zdraví. Jeho nedostatek se prohlubuje při těhotenství a kojení, neboť roste jeho ztráta močí i potřeba v organismu. Suplementace hořčíkem má v gynekologii význam u bolestivé menstruace, premenstruačního syndromu i při výskytu migrény. Kromobyčejně významnou roli pak hraje terapie hořčíkem v porodnictví – má význam nejen v prevenci abortu či předčasného porodu, ale i při prevenci placentární insuficience, hypotrofie plodu a preeklampsie. Nezpochybnitelná je jeho úloha v neuroprotekci nenarozeného plodu u předčasného porodu, jakož i jeho úloha jako tokolytika. Velký význam při suplementaci magnézia má i forma jeho podání, neboť biologická dostupnost magnézia v jednotlivých preparátech se velmi různí – doporučeníhodné jsou organické sloučeniny hořčíku – zejména magnézium orotát.

MUDr. Tomáš Hauer

Venofarmaka ve světle nových doporučení

Chronická žilní insuficience (CVI) je celoživotní onemocnění, které pacienty obtěžuje a významně ovlivňuje kvalitu jejich života. Základem léčby není invazivní výkon, ale trvalá změna životního stylu, kompresivní terapie a podávání venofarmak, která dlouhodobě potlačují co nejvíce patofyziologických mechanismů CVI. Poslední revize doporučení pro chronickou žilní nemoc (CVD) z roku 2018 přinesla nové požadavky na venofarmaka a přehodnotila jejich roli v rámci uvedené terapie. Dnes je již možné podat pacientům venofarmakum přesně na míru jejich obtížím tak, aby přinášelo úlevu od jednotlivých symptomů/projevů onemocnění. Sdělení je doplněno názornými kazuistikami pacientů i s videovým záznamem ultrazvukových vyšetření. Zároveň autor klade otázky a odpovídá, který postup léčby je vhodný pro jednotlivé pacienty.

doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA.

Bakteriální kožní infekce

Bakteriální kožní infekce jsou jedny z nejčastějších infekcí v dermatologii. V přednášce budou probírané infekce jako impetigo, folikulitida, furunkl, erysipel nebo sekundární impetiginizace při základním kožním onemocnění, například při atopické dermatitidě. Časná a správná diagnóza v kombinaci s vhodnou antibiotickou léčbou je základem úspěšné terapie.

MUDr.et MUDr. Ilona Ludvíková

Homeopatická podpora při bolestech zad

Jeden z prvních příznaků stresu jsou bolesti v zádech. Bohatá škála subjektivních příznaků často nekoresponduje s minimálním objektivním nálezem při vyšetření (jak klinickém, tak jako výsledek zobrazovacích metod). Po vyloučení závažných diagnóz lze tedy předpokládat, že se jedná o ukázku somatizace psychického a fyzického přetížení. Pacient v ten daný moment stojí na startu procesu, na jehož cílové pásce většinou na najde „SYNDROM VYHOŘENÍ“.

Mgr. Oldřich Šipka

Nepřímá laboratorní diagnostika onemocnění covid-19

Jeden z prvních příznaků stresu jsou bolesti v zádech. Bohatá škála subjektivních příznaků často nekoresponduje s minimálním objektivním nálezem při vyšetření (jak klinickém, tak jako výsledek zobrazovacích metod). Po vyloučení závažných diagnóz lze tedy předpokládat, že se jedná o ukázku somatizace psychického a fyzického přetížení. Pacient v ten daný moment stojí na startu procesu, na jehož cílové pásce většinou na najde „SYNDROM VYHOŘENÍ“.