fbpx

Angis Praha

11. září 2020 • Olympik Tristar

16 bodů

pro lékárníky

6 kreditů

pro prakt. lékaře

Kapacita

160

Uzávěrka

28. 8. 2020

Kapacita konference je naplněna

Velice si vážíme Vašeho zájmu, ale bohužel kapacita konference již byla naplněna a proto
BYLO PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO!

V případě dotazů Vám jsme k dispozici na tel. 778 069 066.
Děkujeme.

Banka: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 254039706/0300 
Variabilní symbol: datum narození ve formátu: DDMMRRRR
Specifický symbol: 12020

Cena za konferenci: 400 Kč

Odborná úroveň programu pro farmaceutické asistenty je garantována Českou asociací sester.

Program konference

 

07.00–08.00 Registrace účastníků odborné konference
07.30–09.00 Instalace expozic firem, registrace zástupců firem, výdej poukázek na oběd

08.00 Zahájení odborné konference


08.00–08.45 Stres a jeho vliv na lidský organismus  |  Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
08.50–09.10 Systémová enzymoterapie a její možnosti léčebného využití v medicíně  |  MUDr. Aleš Kočár
09.10 Novinky v sortimentu společnosti  |  MUCOS
09.15–09.40 Co říká, když mlčí  |  Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.
09.40 ANGIS 2020


09.45–10.20 Coffee break, čerstvé ovoce, prohlídka firemních expozic


10.20 Novinky v sortimentu společnosti  |  BIOMEDICA
10.35–10.55 Pro dítě úleva od atopie, pro maminku krásná pleť. Urogenitální infekce.  |  MUDr. Jiří Emmer
10.55 Novinky v sortimentu společnosti  |  ONAPHARM

11.00–12.00 Očkování – principy, praxe, mýty a omyly  |  MUDr. Jan Dvořák
12.00–13.10 Ošetření akutních a chronických ran  |  MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. 
13.00 Novinky v sortimentu společnosti  |  TARGA TEAM


12.00–13.10 Oběd zástupců firem
13.10–14.35 Přestávka – oběd účastníků, prohlídka firemních expozic


14.35–15.35 Sympozium společnosti WÖRWAG
14.35–14.55 Silymarin v rukou lékárníka  |  PharmDr. Veronika Krajčová
14.55–15.05 Využití zinku v praxi lékárníka a lékaře  |  MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, PhD.
15.05–15.15 Zinek a jeho úloha v zánětlivém procesu  |  MUDr. Jiří Nečas
15.15–15.35 Diskuze  |  MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, PhD. & MUDr. Jiří Nečas

15.35–15.55 Rozdílné nároky na vstřebávání vitamínů a minerálů v různých fázích lidského života
PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D. 
15.55 Novinky v sortimentu společnosti  |  BERLIN-CHEMIE
16.00–16.20 Syndrom suchého oka a nové možnosti terapie s umělými slzami  |  MUDr. Pavel Němec
16.20 Novinky v sortimentu společnosti  |  FIDIA PHARMA
16.25 Novinky v sortimentu společnosti  |  SALOOS


16.30–17.00 Coffee break, prohlídka firemních expozic


17.00–18.00 NOACs v praxi – otázky a odpovědi  |  doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
18.00–18.25 Refluxní choroba jícnu a možnosti její léčby  |  doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

18.35 Závěr odborné konference, výdej certifikátů o účasti

 


Pořadatel konference si vyhrazuje právo na případné změny
v předběžném programu akce.

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků.
Věříme, že budete spokojeni a rádi se zapojíte do diskuze.

prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc.

Stres a jeho vliv na lidský organismus

Reakce organismu na stresovou situaci je jedním ze základních předpokladů vývoje živočišného druhu a jeho přežívání. Vzhledem
k tomu, že člověk se celou dobu své existence vyvíjel jakožto pohybující se součást živé přírody, jsme stále vystaveni stresovým reakcím.

Rozvoj civilizace však velice předbíhá fytogenezi (tj. rozvoji a přizpůsobení se podmínkám) našeho organismu. Proto nereagujeme na stresovou situaci tak, jako ostatní živočišné druhy (tj. nějakou fyzickou aktivitou). Tím u nás dochází
k rozvoji tzv. civilizačních onemocnění. Předmětem přednášky je ukázat, jak bychom měli reagovat, abychom kompenzovali stresové situace.

MUDr. Zdeňka Nováková, PhD.

Zinek v léčbě respiračních a kožních onemocnění

Zinek je spolu se železem nejdůležitějším esenciálním mikroelementem pro lidský organismus. Podílí se na funkci všech složek imunitního systému, je součástí 300 enzymů a 1000 transkripčních faktorů. Má nezastupitelnou úlohu v homeostatické regulaci zánětlivé odpovědi a zabraňuje rozvoji poškozujícího zánětu. Optimalizuje střevní a kožní mikrobiotu.

Deficit zinku být způsoben buď zvýšeným výdejem, nebo sníženým příjmem. Nadměrný výdej provází fyzickou a psychickou námahu (chronický stres), stavy po operacích, dlouhotrvající průjmy, alkoholismus, nádorová onemocnění, těhotenství, kojení. Nedostatečným příjmem trpí pacienti s malnutricí, malabsorbcí, maldigescí, akutními nebo chronickými infekcemi, senioři, vegetariáni nebo pacienti s jinak nevyváženou stravou. Nedostatkem zinku trpí také pacienti s metabolickým syndromem a s obezitou.

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

Ošetření akutních a chronických ran

Léčba akutních a chronických ran má svá vlastní pravidla, ale i společné postupy. Lokální léčba je díky množství materiálů pro vlhké hojení natolik kreativní, že nabízí tzv. ušití léčby přímo na míru každému pacientovi. Klíčová je v tomto procesu role farmaceutů i lékařů a hlavně dobrá compliance pacienta a rodiny.

Nehojící se rány jsou a budou čím dál aktuálnější problém. V populaci přibývá diabetiků i pacientů ve vyšším věku a s tím souvisí fakt, že mezi nejčastější typy ran patří nehojící se rány žilní a tepenné etiologie, rány diabetické a dekubity.

doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Co říká, když mlčí ?

Přednáška se zabývá problematikou tabu v komunikaci klienta a lékárníka. Věnuje se otázkám rozdílnosti nekomunikace ženy a muže s cílem objasnit účinnou strategii komunikace za tarou. V závěru se soustředí na stárnoucího muže, pro kterého je mnohdy náročné komunikovat zdravotní a intimní problémy. Navrhuje aktivní a vstřícný komunikační plán vedoucí ke spokojenosti všech zúčastněných.

Prim. MUDr. Pavel Němec

Syndrom suchého oka a nové možnosti terapie s umělými slzami

Syndrom suchého oka (někdy nazývaný keratokonjunktivitis sicca nebo keratitis sicca), je multifaktoriální onemocnění, při němž změny slzného filmu a okulárního povrchu způsobují pocit diskomfortu, slzení, poruchy vizu a nestabilitu slzného filmu. Stav může rezultovat v chronické poškození povrchu oka. V zásadě dochází buď ke snížení tvorby jednotlivých složek slzného filmu, nebo jejich nepoměrnému zastoupení. Důsledkem bývá rychlé odpařování a nestabilita slzného filmu. Diagnóza „suché oko“ je velmi široký pojem, zahrnující jak kvantitativní, tak kvalitativní poruchy slzného filmu a povrchu oka.

Soutěžili jste s námi? Mrkněte, jestli jste vyhráli a super ceny čekají právě na vás. Gratulujeme všem výhercům.
VIP Voucher v hodnotě 400 Kč žádejte u reprezentantů firem: Alfasigma, Green-Swan Pharmaceuticals, Hartmann, Medochemie, Onapharm, Synlab.