Angis Bratislava

18. září 2020 • hotel SAFFRON

0 bodů

pro lékárníky

0 kreditů

pro prakt. lékaře

Kapacita

160

Uzávěrka

4. 9. 2020

Banka: ČSOB, a.s. SK
Číslo účtu: 4012885940/7500
IBAN: SK88 7500 0000 0040 1288 5940
SWIFT: CEKOSKBX
 
Variabilní symbol: reg. č. u RK MTP (posledních 5 číslic)
Specifický symbol: 22020
 
Cena za konferenci: 15 EUR

Odborná konference je zařazena do programu soustavného vzdělávání medicínsko-technických pracovníků. Akce je určena pro farmaceuty a laboranty a má postgraduální charakter.

Garantem odborné konference:
PharmDr. Ondrej Sukeľ

Body a kredity

 

Počet kreditů pro lékárníky a laboranty bude upřesněný po schválení SLeK a SK MTP.

Program konference

 

Bude upřesněn později.

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních slovenských odborníků.
Věříme, že budete spokojeni a rádi se zapojíte do diskuze.

MUDr. Pavol Andel

Chémia pri hygiene v ústnej dutine – prínos, zbytočnosť alebo poškodenie?

Neodmysliteľnou súčasťou každej kúpeľne je dnes zubná pasta a niekedy aj ústna voda. Ich výrobcovia neustále vyzdvihujú zázračné zloženie, prípadne látky, ktoré podľa nich nevyhnutne potrebujeme pre zdravý chrup. Vieme však, čo si vlastne spolu s pastou či ústnou vodou dávame do úst? Sme si vedomí, čomu vystavujeme našu ústnu dutinu? Mnoho látok uvedených na obale v zložení nám totiž nič nehovorí, pritom mnohé z nich sú z hľadiska prospešnosti a bezpečnosti minimálne diskutabilné.

Zubné pasty sa v zásade delia na kozmetické – väčšinou sľubujúce belšie zuby – a terapeutické, ktoré pomáhajú pri zápale či citlivých zuboch. Bieliace pasty sú azda najintenzívnejšie komunikované, často sú súčasťou masívnych reklamných kampaní.

Podľa zloženia sa pasty delia aj na detské a tie pre dospelých. Zuby sú však zložené z rovnakých stavebných prvkov a orálny mikrobióm je podobný. Prečo je teda nutné pasty odlišovať? Pre pochopenie tejto otázky si schematicky vysvetlíme stavbu zuba. Zubná pasta je priemerne tvorená z troch štvrtín vodou, jednu pätinu tvoria abrazíva (obrusovacie látky) a najmenšiu časť tvoria tenzidy, zvlhčovače, farbivá, fluoridy, konzervačné látky, aromatické látky a prísady so špeciálnymi účinkami. Naozaj ich potrebujeme k získaniu orálneho zdravia? Je najhorším možným scenárom používanie prísad bez akéhokoľvek efektu alebo môžu mať dokonca až nežiadúce účinky? Aj tieto otázky sa pokúsim zodpovedať vo svojej prednáške.

MUDr. Rudolf Rácz

Je migréna obyčajná bolesť hlavy?

Migrénou trpí približne 17% žien a 5,5% mužov. Jedná sa o ochorenie, ktoré zaraďujeme do kategórie primárnych bolestí hlavy. Štatistiky udávajú, že toto ochorenie je v SR pod diagnostikované a pod liečené.

Migréna je podľa definície primárna bolesť hlavy charakterizovaná rekurentnou bolesťou strednej až silnej intenzity. Typicky postihuje jednu polovicu hlavy, je pulzujúca a trvá od štyroch do 72 hodín. Je sprevádzaná príznakmi, ako sú nauzea, zvracanie, fonofóbia a fotofóbia, zhoršuje sa fyzickou aktivitou. Asi jedna tretina pacientov má auru. Pacienti však nie sú chorí podľa definície, takže v praxi vidíme aj bilaterálnu migrénu. Bolestivosť môže byť mierna a nemusí byť pulzujúca, môže byť kontinuálna, môže trvať menej ako 4 hodiny a viac ako 72 hodín. Nemusia byť prítomné pridružené symptómy a môže sa vyskytovať aura bez bolesti hlavy . Táto variabilita môže viesť k nesprávnej diagnóze migrény, pričom ide o iné ochorenie, a naopak. Migréna tak nie je rozpoznaná a liečená.

PharmDr. Mária Štieberová

Magistraliter príprava v praxi verejnej lekárne – nové možnosti, inovácie...

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP) mohou pomoci všude tam, kde je třeba změnit sílu léku a upravit dávkování, pomáhají překlenout období nedostupnosti registrovaných léků a nabízí vhodné alternativy k problematickým léčivům. Magistraliter příprava má stále své místo při volbě terapeutického postupu pro konkrétního pacienta se specifickými potřebami a pomáhá tak předepisujícím lékařům poskytovat individuální řešení indikovaná na míru.

Nové lékové formy a inovativní laboratorní vybavení nám přináší nové možnosti připravit našim pacientům léčivé přípravky na míru jejich potřebám a vyjít vstříc lékářům, kteří se stále častěji potýkají s výpadky registrovaných léků a kterým tak můžeme poskytnout IPL alternativu. Přednáška obsahuje nejčastěji připravované receptury v praxi naší lékárne, poukazuje na možnosti spolupráce s lékaři v rámci IPL přípravy a prezentuje novinky v IPL.

MVDr. Dana Daridová

Imunomodulácia pri akútnych infekciách aj v prevencii

Syndróm suchého oka je chronické očné ochorenie, ktoré sa prejavuje nedostatočnou vlhkosťou očí. Až 50 percent všetkých pacientov prichádza k očnému lekárovi práve s týmto problémom. Problémami trpí približne každý štvrtý Slovák. Syndróm postihuje viac ženy, častejšie ženy po prechode. Navzdory tomu, že sú jeho prejavy nepríjemné, býva tento syndróm často podceňovaný. Následkom neliečeného syndrómu suchého oka môžu byť komplikácie vedúce k trvalému poškodeniu rohovky.

Syndróm suchého oka je úzko spojený s tvorbou sĺz a slzného filmu. Jeho produkcia môže byť tak nedostatočná, ako aj nekvalitná. Okrem kvantity záleží aj na správnom zastúpení všetkých jeho zložiek. V prípade suchého oka ide o typickú civilizačnú chorobu, ku ktorej rozvoju veľkou mierou prispieva aj činnosť človeka, či už ide o novinky techniky, „špecifické“ pracovné podmienky v kancelárii, alebo znečisťovanie okolitého prostredia. Nie všetko však môžeme zvádzať na civilizáciu. Okrem ovplyvniteľných faktorov je potrebné počítať aj s tými, ktoré ovplyvniť nedokážeme.

Mgr. Alena Benkovská

Prečo potrebuje detský zadoček špeciálnu starostlivosť a ochranu?

Pokožka novorodencov a dojčiat je tenšia a jemnejšia, než pokožka dospelých. Nemá plne vyvinutý ochranný kyslý plášť ani hydrolipidový film. Prirodzene je teda citlivejšia než pokožka dospelých. To platí aj pre pokožku na detskom zadočku, ktorá je navyše celý deň v teplom, vlhkom a nepriepustnom prostredí, v plienke. I napriek tomu, že bol zaznamenaný veľký pokrok pri výrobe ideálnej plienky, plienková dermatitída zostáva jedným z najčastejších kožných problémov dojčenského a batolivého veku.