fbpx

Angis Košice

30.–31. října 2020 • Double Tree by Hilton

0 bodů

pro lékárníky

0 kreditů

pro prakt. lékaře

Kapacita

160

Uzávěrka

4. 9. 2020

Banka: ČSOB, a.s. SK
Číslo účtu: 4012885940/7500
IBAN: SK88 7500 0000 0040 1288 5940
SWIFT: CEKOSKBX
 
Variabilní symbol: reg. č. u RK MTP (posledních 5 číslic)
Specifický symbol: 22020
 
Cena za konferenci: 15 EUR

Odborná konference je zařazena do programu soustavného vzdělávání medicínsko-technických pracovníků. Akce je určena pro farmaceuty a laboranty a má postgraduální charakter.

Garantem odborné konference:
PharmDr. Ondrej Sukeľ

Body a kredity

 

Počet kreditů pro lékárníky a laboranty bude upřesněný po schválení SLeK a SK MTP.

Program konference

 

Bude upřesněn později.

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních slovenských odborníků.
Věříme, že budete spokojeni a rádi se zapojíte do diskuze.

MUDr. Pavol Andel

Chémia pri hygiene v ústnej dutine – prínos, zbytočnosť alebo poškodenie?

Neodmysliteľnou súčasťou každej kúpeľne je dnes zubná pasta a niekedy aj ústna voda. Ich výrobcovia neustále vyzdvihujú zázračné zloženie, prípadne látky, ktoré podľa nich nevyhnutne potrebujeme pre zdravý chrup. Vieme však, čo si vlastne spolu s pastou či ústnou vodou dávame do úst? Sme si vedomí, čomu vystavujeme našu ústnu dutinu? Mnoho látok uvedených na obale v zložení nám totiž nič nehovorí, pritom mnohé z nich sú z hľadiska prospešnosti a bezpečnosti minimálne diskutabilné.

Zubné pasty sa v zásade delia na kozmetické – väčšinou sľubujúce belšie zuby – a terapeutické, ktoré pomáhajú pri zápale či citlivých zuboch. Bieliace pasty sú azda najintenzívnejšie komunikované, často sú súčasťou masívnych reklamných kampaní.

Podľa zloženia sa pasty delia aj na detské a tie pre dospelých. Zuby sú však zložené z rovnakých stavebných prvkov a orálny mikrobióm je podobný. Prečo je teda nutné pasty odlišovať? Pre pochopenie tejto otázky si schematicky vysvetlíme stavbu zuba. Zubná pasta je priemerne tvorená z troch štvrtín vodou, jednu pätinu tvoria abrazíva (obrusovacie látky) a najmenšiu časť tvoria tenzidy, zvlhčovače, farbivá, fluoridy, konzervačné látky, aromatické látky a prísady so špeciálnymi účinkami. Naozaj ich potrebujeme k získaniu orálneho zdravia? Je najhorším možným scenárom používanie prísad bez akéhokoľvek efektu alebo môžu mať dokonca až nežiadúce účinky? Aj tieto otázky sa pokúsim zodpovedať vo svojej prednáške.

RNDr. Renáta Kuniaková

Imunomodulácia pri akútnych infekciách aj v prevencii

Respiračné infekcie sú najčastejšou príčinou chorobnosti a tým aj návštev u pediatra a praktického lekára. Ich etiológia je široká, od vírusov až po atypické baktérie. V bežnej populácii postihujú respiračné infekcie hlavne horné dýchacie cesty. Napriek tomu, že 90% všetkých respiračných infekcií je vírusového pôvodu, až 80% z nich je liečených antibiotikami. Táto skutočnosť prispieva k zvyšovaniu antibiotickej rezistencie, pričom je smutným faktom, že Slovensko sa aktuálne nachádza na prvých miestach s najvyššou preskripciou antibiotík v Európe.

Väčšina týchto infekcií, nie je závažná a vyžaduje iba domácu starostlivosť bez použitia antibiotík, ale dôležité je správne a včas nastaviť symptomatickú a podpornú imunomodulačnú liečbu.

MUDr. Rudolf Rácz

Je migréna obyčajná bolesť hlavy?

Migrénou trpí približne 17% žien a 5,5% mužov. Jedná sa o ochorenie, ktoré zaraďujeme do kategórie primárnych bolestí hlavy. Štatistiky udávajú, že toto ochorenie je v SR pod diagnostikované a pod liečené.

Migréna je podľa definície primárna bolesť hlavy charakterizovaná rekurentnou bolesťou strednej až silnej intenzity. Typicky postihuje jednu polovicu hlavy, je pulzujúca a trvá od štyroch do 72 hodín. Je sprevádzaná príznakmi, ako sú nauzea, zvracanie, fonofóbia a fotofóbia, zhoršuje sa fyzickou aktivitou. Asi jedna tretina pacientov má auru. Pacienti však nie sú chorí podľa definície, takže v praxi vidíme aj bilaterálnu migrénu. Bolestivosť môže byť mierna a nemusí byť pulzujúca, môže byť kontinuálna, môže trvať menej ako 4 hodiny a viac ako 72 hodín. Nemusia byť prítomné pridružené symptómy a môže sa vyskytovať aura bez bolesti hlavy . Táto variabilita môže viesť k nesprávnej diagnóze migrény, pričom ide o iné ochorenie, a naopak. Migréna tak nie je rozpoznaná a liečená.

MVDr. Dana Daridová

Imunomodulácia pri akútnych infekciách aj v prevencii

Syndróm suchého oka je chronické očné ochorenie, ktoré sa prejavuje nedostatočnou vlhkosťou očí. Až 50 percent všetkých pacientov prichádza k očnému lekárovi práve s týmto problémom. Problémami trpí približne každý štvrtý Slovák. Syndróm postihuje viac ženy, častejšie ženy po prechode. Navzdory tomu, že sú jeho prejavy nepríjemné, býva tento syndróm často podceňovaný. Následkom neliečeného syndrómu suchého oka môžu byť komplikácie vedúce k trvalému poškodeniu rohovky.

Syndróm suchého oka je úzko spojený s tvorbou sĺz a slzného filmu. Jeho produkcia môže byť tak nedostatočná, ako aj nekvalitná. Okrem kvantity záleží aj na správnom zastúpení všetkých jeho zložiek. V prípade suchého oka ide o typickú civilizačnú chorobu, ku ktorej rozvoju veľkou mierou prispieva aj činnosť človeka, či už ide o novinky techniky, „špecifické“ pracovné podmienky v kancelárii, alebo znečisťovanie okolitého prostredia. Nie všetko však môžeme zvádzať na civilizáciu. Okrem ovplyvniteľných faktorov je potrebné počítať aj s tými, ktoré ovplyvniť nedokážeme.