fbpx

Přihlásit se

na konferenci

Prohlašuji, že poskytuji společnosti Angis plus s r.o. se sídlem ve Vyškově, Jiřího Wolkera 495/3, IČ 26951223, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl/a, tj. zejména data narození, telefonního čísla, mailové adresy, státu, obce a své trvalé adresy, v rozsahu a pro účely nabídek k účasti na vzdělávacích akcích, případně dalších vzdělávacích aktivit společnosti. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány společností Angis plus s r.o., a to automatizovaně i manuálně. Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že poskytnutí dat je dobrovolné a že jsem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů řádně informován/a o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení anebo odstranění závadného stavu, zjistím-li nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a v případě že správce či zpracovatel nevyhoví mé žádosti o právu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let s tím, že jej mohu kdykoli písemně odvolat na adrese Angis plus s r. o. jak je uvedena výše.